Heptapyrgion - 2
Heptapyrgion - 3
Heptapyrgion - 4
Heptapyrgion - 5
Heptapyrgion - 6
Heptapyrgion - 7
Heptapyrgion - 8
Heptapyrgion - 9
Heptapyrgion - 10
Heptapyrgion - 11
Heptapyrgion - 12
Heptapyrgion - 13
Heptapyrgion - 14
Heptapyrgion - 15
Heptapyrgion - 16
Heptapyrgion - 17
Heptapyrgion - 18

‘Redesigning The Monumental Area Of Heptapyrgion’

Architectural Design Competition

Thessaloniki Greece
2012

Architects: Dimitris Simonis, Vassiliki EFaxa, Niovo Karamitrou, Stefanos Skarlakidis, Georgia Kissa, Nikolaos Kamarianos
Landscape design:  Stavroula Katsoyianni, Katerina Doudoumi
Organizer: Ministry of Environment, Energy & Climate Change
MEP design: D.Dimitriou, M.Chalkia
Location: Τhessaloniki, Greece
Area:49500m²
Design: 2012