European Union icon
Heptapyrgion - One
Heptapyrgion - Two
Heptapyrgion - Three
Heptapyrgion - Four
Heptapyrgion - Five
Heptapyrgion - Six
Heptapyrgion - Seven
Heptapyrgion - Eight
Heptapyrgion - Nine
Heptapyrgion - Ten
Heptapyrgion - Eleven
Heptapyrgion - Twelve
Heptapyrgion - Thirteen
Heptapyrgion - Fourteen
Heptapyrgion - Fifteen
Heptapyrgion - Sixteen
Heptapyrgion - 18

‘Redesigning The Monumental Area Of Heptapyrgion’

Architectural Design Competition


Thessaloniki Greece
2012

Architects: Dimitris Simonis, Vassiliki EFaxa, Niovo Karamitrou, Stefanos Skarlakidis, Georgia Kissa, Nikolaos Kamarianos
Landscape design:  Stavroula Katsoyianni, Katerina Doudoumi
Organizer: Ministry of Environment, Energy & Climate Change
MEP design: D.Dimitriou, M.Chalkia
Location: Τhessaloniki, Greece
Area:49500m²
Design: 2012