Redesigning Eleftherias Square - 2
Redesigning Eleftherias Square - 3
Redesigning Eleftherias Square - 4
Redesigning Eleftherias Square - 5
Redesigning Eleftherias Square - 6
Redesigning Eleftherias Square - 7
Redesigning Eleftherias Square - 8
Redesigning Eleftherias Square - 9
Redesigning Eleftherias Square - 10
Redesigning Eleftherias Square - 11
Redesigning Eleftherias Square - 12
Redesigning Eleftherias Square - 13
Redesigning Eleftherias Square - 14

‘Redesigning Eleftherias Square’

Architectural Design Competition

Thessaloniki Greece
2013

Architects:Dimitris Simonis, Vassiliki Eftaxa, Niovi Karamitrou, Stefanos Skarlakidis, Katerina Doudoumi, Georgia Kissa, Nikolaos Kamarianos
Landscape design:  Stavroula Katsoyianni, Katerina Doudoumi
MEP design: D.Dimitriou, M.Chalkia
Organizer: Municipality of Thessaloniki
Location: Τhessaloniki, Greece
Area:1200 m²
Design: October 2016