European Union icon
Panepistimiou Square - 2
Panepistimiou Square - 3
Panepistimiou Square - 4
Panepistimiou Square - 5

‘Pantou Manor House’

Architectural Design Project

Volos Greece
2009

Architectural Design:  Evangelos Dimitrakopoulos, Stefanos Skarlakidis
Location: Panepistimiou Square, Greece
Area: 3500m²
Design: 2009